2018.08.22 Muzyczna Kawiarenka Literacka Email

Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu "Muzycznej Kawiarenki Literackiej",
podczas którego odbędzie się projekcja melodramatu.

Środa, 22.08.2018 o godzinie 10:00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej.