MBP poleca: Email

 

 

 

 

Historia Górnego Śląska. Polityka, gospodarka i kultura europejskiego regionu.

Miejska Biblioteka Publiczna w Mikołowie poleca książkę wydaną przez Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej  w Gliwicach, Muzeum Śląskie w Katowicach oraz Wydawnictwo Frodo w Bytomiu:

„Historia Górnego Śląska. Polityka, gospodarka i kultura europejskiego regionu” - jest to pozycja wyjątkowa, bez naukowego zadęcia, która w sposób przystępny, przedstawia  skomplikowane procesy związane z  wielowiekowym i wielowątkowym dziedzictwem historycznym Górnego Śląska.
O książce napisali:
Wspólne dzieło uczonych polskich, czeskich i niemieckich niewątpliwie warte jest wydania, gdyż w zasadniczym stopniu powiększa wiedzę czytelnika zarówno polskiego, jak i czeskiego czy niemieckiego w dziejach Górnego Śląska, w sposób wolny od uprzedzeń politycznych, etnicznych czy wyznaniowych.
Prof. Marek Czapliński


Otrzymaliśmy do rąk ważną publikację, która nie tylko sumuje pewien stan wiedzy na temat przeszłości tego regionu, nie tylko wskazuje na jego znaczenie w historii Polski, Czech i Niemiec, wreszcie nie tylko pokazuje wielorakość kulturową, lecz także ukazuje nowe możliwości badawcze, jakie stoją przed historykami zajmującymi się przeszłością Górnego Śląska.

Prof. Jan Harasimowicz

 

 

Książka dostępna jest w Czytelni Ogólnej.