Nowy dział w Wypożyczalni dla dorosłych. Email

 

Biblioteka informuje, że z księgozbioru w Wypożyczalni dla Dorosłych został wyodrębniony nowy dział: 821.162.1'282-1/-9 Literatura polska w dialektach, gwarach.
W dziale tym znajdują się książki z zakresu literatury pięknej polskiej napisane w gwarze śląskiej. Obecnie dział liczy niewiele pozycji, ale mamy nadzieję, że będzie się systematycznie powiększał. Jednocześnie informujemy, że Biblioteka chętnie przyjmie w darze wszelkie pozycje napisane w gwarze śląskiej.