Nobliści na 10 lecie Email

Z okazji 10-lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej przygotowaliśmy dla Czytelników Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mikołowie wykaz laureatów literackiej Nagrody Nobla z krajów, które obecnie są członkami Unii Europejskiej (zobacz załącznik w postaci pliku ..pdf). W wykazie znalazły się również nazwiska takich pisarzy jak  Gao Xingjian (Chiny) który od 1998 jest obywatelem Francji oraz Ivo Andrić, dawna Jugosławia (tworzył w języku serbskim i chorwackim). Pod nazwiskami autorów, których książki znajdują się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mikołowie (w Bibliotece Głównej lub w filiach) podano tytuły, do lektury których zachęcamy. Zapraszamy do zapoznania się z twórczością europejskich laureatów Nagrody Nobla.

 

OTWIERAJĄC LINK MOŻNA POBRAĆ LUB ODCZYTAĆ LISTĘ:

https://www.dropbox.com/s/pep8t98f3byep8f/Europejscy%20laureaci%20literackiej%20Nagrody%20Nobla%20org.pdf

Anna Wojtkowska - Witala