Wakacje z językiem angielskim Email

W A K A C J E  ZE  S Z K O Ł Ą
JĘZYKOWĄ HELEN DORON

W ramach naszych wakacji zapraszamy wszystkie dzieci na wakacyjne zajęcia z języka angielskiego prowadzone przez lektorów ze szkoły Helen Doron w Mikołowie
Zajęcia odbędą się w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży
w godzinach od 11.00 do 13.00 w następujące dni:

2.07. (środa)
9.07 (środa)
6.08. (środa)
13.08. (środa)

SERDECZNIE ZAPRASZAMY