Ogród Dobrej Woli: "Bioróżnorodność od kuchni" Email

 

Śląski Ogród Botaniczny oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Mikołowie serdecznie zapraszają wszystkich zainteresowanych do biblioteki w dniu 6 października 2014r w godz. 09:30 – 12:00

"Bioróżnorodność od kuchni",  wykład Katarzyny Galej, kurator Śląskiego Banku Nasion w Śląskim Ogrodzie Botanicznym.


Prelegentka Katarzyna Galej (kurator Śląskiego Banku Nasion ze Śląskiego Ogrodu Botanicznego) przybliży pojęcie różnorodności biologicznej, opowie jakie jest jej znaczenia w środowisku i życiu człowieka, jakie są przyczyny jej zaniku oraz w jakie są sposoby i formy jej zachowania. Z prelekcji słuchacze dowiedzą się dlaczego termin bioróżnorodność tak często pada w licznych debatach prośrodowiskowych, po co ŚOB sadzi różne odmiany jabłoni oraz organizuje ekobazar, czemu nierzadko rośliny uważane za chwasty należy pielęgnować oraz jak każdy z nas może wpływać na zachowanie różnorodności biologicznej choćby przez odpowiedni dobór roślin do przydomowego ogródka. Zajęcia mają na celu uzmysłowienie istoty ochrony przyrody w Polsce, ale także zachęcenie do podejmowania choćby niewielkich osobistych wyborów które mają ogromne znaczenie dla jej zachowania.


Wykład stanowi część cyklu zajęć realizowanych przez Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie w ramach projektu dla wolontariuszy  wieku 60+ pn. „Ogród dobrej woli” dofinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020) lecz odbędzie się w konwencji otwartej, co oznacza, że zapraszamy na niego nie tylko uczestników projektu lecz wszystkich chętnych i zainteresowanych tematem.
Po prelekcji stali uczestnicy projektu wybiorą się z prelegentką do parku na część praktyczną zajęć.