„Moja najbardziej niesamowita historia” Email

UWAGA!
Informujemy, że termin nadsyłania prac na konkurs literacki „Moja najbardziej niesamowita historia” został przesunięty do dnia 6 października br. (decyduje data stempla pocztowego).
Jednocześnie zwracamy się z prośbą do osoby, która nadesłała pracę pt. „Wspomnieniowa nostalgia” o przesłanie danych o autorze, gdyż praca dotarła do nas jako anonimowa.
O terminie rozwiązania konkursu będziemy Państwa informować telefonicznie lub poprzez e-mail.