Wystawa Paniowy kiedyś… nie tak całkiem dawno... Email

Miejska Biblioteka Publiczna w Mikołowie zaprasza na wystawę obrazów DIETERA NOWAKA Paniowy kiedyś… nie tak całkiem dawno... Wystawę można oglądać na scenie biblioteki do końca roku 2014.

Dieter Nowak
Urodzony w 1944 roku w Siemianowicach. Emerytowany górnik kopalni „Kleofas”. Malarz amator. Od roku 2001 członek słynnej Grupy Janowskiej. Twórca dojrzałych prac związanych z tematyką odchodzącego świata. Najchętniej maluje peryferia śląskich miast, noszące ślady dawnej świetności. Swoje prace prezentował na wystawach indywidualnych i zbiorowych. Wielokrotnie nagradzany w konkursach regionalnych i ogólnopolskich. Jego prace znajdują się w kolekcjach prywatnych (w kraju i za granicą) oraz muzealnych (np. Muzeum Historii Katowic, Muzeum Miejskiego w Zabrzu).

Eksponowane na wystawie obrazy pochodzą z kolekcji Józefa Żura, paniowianina. Dwanaście z nich znalazło się w kalendarzu na rok 2015   pt. Paniowy kiedyś… nie tak całkiem dawno. Dwa pozostałe prezentowano na VIII Przeglądzie Sztuki Nieprofesjonalnej zorganizowanym przez Miejski Dom Kultury w Mikołowie w listopadzie br. Obraz „Stare Paniowy” otrzymał nagrodę GRAND PRIX.