Kino i Biblioteka Email

Przedstawiamy szczegóły projektu: Adaptacja budynku kina na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z kinem studyjnym i sceną kameralną w Mikołowie

 

 

 

Termin realizacji: grudzień 2007r. - czerwiec 2009 r.


Wartość projektu: 4 099 531,78 zł


Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013


Priorytet IV Kultura


Działanie 4.1 Infrastruktura kultury


Finansowanie:


• 3 422 223,88 zł
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013


• 200 000,00 zł
ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Program „Rozwój Infrastruktury kultury i szkolnictwa artystycznego"


• 477 307,90 zł
z Budżetu Gminy Mikołów
Adres strony internetowej dotyczącej projektu: http://www.fundusze.mikolow.euOpis projektu


Projekt miał na celu adaptację niewykorzystywanego budynku byłego kina na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z kinem studyjnym i sceną kameralną. Budynek położony jest w centrum miasta przy ul. K. Miarki 5 w sąsiedztwie Rynku i Parku Planty. Jest bardzo dobrze skomunikowany (w pobliżu znajdują się przystanki autobusowe, niedaleko Dworzec autobusowy i PKP oraz parkingi).

Realizacja projektu była odpowiedzią na trudności w funkcjonowaniu biblioteki, spowodowane głównie rosnącą liczbą użytkowników, złym stanem technicznym budynku oraz jego stosunkowo niewielką powierzchnią (165 m²). Przeniesienie Biblioteki do niewykorzystywanego od dłuższego czasu budynku przyczyniło się do rewitalizacji obszaru miejskiego i było racjonalnym wyborem z punktu widzenia stanu posiadanych przez gminę nieruchomości.

Powierzchnia nowego obiektu wynosi 915,10 m², spełnia on wszystkie wymogi przewidziane dla obiektów użyteczności publicznej i jest przystosowany w pełni dla osób niepełnosprawnych. Budynek jest obiektem wolnostojącym, dwukondygnacyjnym. Część parterowa budynku została przebudowana i rozbudowana wzdłuż południowej elewacji. Na parterze znajduje się hol wejściowy, stanowiska dla bibliotekarzy obsługujących czytelników (Informatorium), Czytelnia Ogólna z częścią zbiorów, która stanowi jednocześnie salę kinową oraz widownię sceny kameralnej, Oddział dla Dzieci i Młodzieży, Czytelnia Prasy oraz Wypożyczalnia dla Dorosłych. Na parterze mieści się także Dział gromadzenia i opracowania zbiorów oraz pomieszczenie techniczne. Z kolei na piętrze znajdują się pomieszczenia biurowe, pomieszczenie projektorni i serwerowni oraz antresola
w sali kinowej, na której zostały ulokowane częściowo regały ze zbiorami i która pełni również funkcję łącznika z częścią biurową.

Innowacyjność projektu polegała na połączeniu w jednym budynku kilku funkcji, co pozwoliło na powstanie centrum kulturalnego odpowiadającego zróżnicowanym potrzebom mieszkańców Mikołowa oraz powiatu mikołowskiego. W obiekcie oprócz biblioteki znajduje się także kino studyjne, gdzie są prezentowane filmy o wysokich walorach artystycznych oraz pokazy filmowe. W obiekcie znajduje się również scena kameralna, wykorzystywana do organizacji różnego rodzaju występów oraz wydarzeń artystycznych. Dzięki realizacji projektu było możliwe rozszerzenie oferty kulturalnej i polepszenie jakości funkcjonowania Biblioteki, co przełożyło się na poprawę jakości życia mieszkańców.

W bibliotece realizowanych jest wiele projektów kulturalnych i edukacyjnych. W dłuższej perspektywie czasu oczekuje się osiągnięcia wielu pozytywnych rezultatów m.in. rozwoju czytelnictwa, wzrostu poziomu edukacji filmowej i teatralnej oraz ożywienia życia społecznego miasta.

 

{becssg}progreg{/becssg}

{becssg_c}0|1.jpg|fot. Andrzej Pawłowicz{/becssg_c}

{becssg_c}0|2.jpg|fot. Andrzej Pawłowicz{/becssg_c}

{becssg_c}0|3.jpg|fot. Andrzej Pawłowicz{/becssg_c}

{becssg_c}0|4.jpg|fot. Andrzej Pawłowicz{/becssg_c}

{becssg_c}0|5.jpg|fot. Andrzej Pawłowicz{/becssg_c}

{becssg_c}0|6.jpg|fot. Andrzej Pawłowicz{/becssg_c}

{becssg_c}0|12.jpg|Adaptacja budynku kina Adria{/becssg_c}

{becssg_c}0|13.jpg|Stara siedziba MBP{/becssg_c}

{becssg_c}0|14.jpg|Stara siedziba MBP{/becssg_c}