2023.11.29 – Muzyczna Kawiarenka Literacka: spotkanie z Aliną Duchnowską.

Grafika przedstawiająca informacje o spotkaniu.