Nasze projekty Email

I "Mała Książka – Wielki Człowiek", edycja 2020.


Ogólnopolska kampania społeczna, której celem jest zachęcenie rodziców do odwiedzania biblioteki i codziennego czytania z dzieckiem. Każde dziecko w wieku przedszkolnym, które przyjdzie do biblioteki, otrzyma w prezencie Wyprawkę Czytelniczą. Edycja 2020 rozpoczęła się z początkiem września 2020. Udział jest bezpłatny.Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

II „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” - 2020.


Miejska Biblioteka Publiczna w Mikołowie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa - Priorytet 1 Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych w roku 2020 otrzymała ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego kwotę 15000 zł.

 

Każda książka zakupiona z tych środków została opatrzona informacją: Zrealizowano ze środków Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

 

III "Mała Książka – Wielki Człowiek", edycja 2019.


Ogólnopolska kampania społeczna, której celem jest poprawa stanu czytelnictwa w Polsce. Kampania „Mała książka – wielki człowiek” motywuje do wspólnego, rodzinnego czytania i przypomina, że czytanie to jeden z głównych czynników budowania relacji dziecko-rodzic. Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Każde dziecko w wieku przedszkolnym (3-6 lat), które wypożyczyło książkę w bibliotece otrzymało Wyprawkę Czytelniczą na dobry czytelniczy start.

 

 

IV „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” - 2019.


Miejska Biblioteka Publiczna w Mikołowie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa - Priorytet 1 Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych w roku 2019 otrzymała ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego kwotę 30000 zł.


Każda książka zakupiona z tych środków została opatrzona informacją: Zrealizowano ze środków Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

 

V „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” - 2018.


Miejska Biblioteka Publiczna w Mikołowie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa - Priorytet 1 Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych w roku 2018 otrzymała ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego kwotę 31700 zł.


Każda książka zakupiona z tych środków została opatrzona informacją: Zrealizowano ze środków Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

 

VI „Po Naszymu czyli Po Śląsku” - 2017.

 

Zadanie „Po Naszymu czyli Po Śląsku” realizowane jest w ramach programu MKiDN „Kultura ludowa i tradycyjna 2017”. Celem zadania jest zapoznanie młodego pokolenia Ślązaków z zanikającą kulturą Górnego Śląska oraz przypomnienie rodzinnej śląskiej gwary jako wartości kulturowej, a także ocalenie od zapomnienia i utrwalenie w pamięci ciekawych lokalnych historii. Zadanie adresowane jest dla wszystkich grup wiekowych, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z mikołowskich szkół i przedszkoli, poprzez organizację 10 spotkań z Markiem Szołtyskiem – pisarzem, dziennikarzem, felietonistą, podróżnikiem i historykiem specjalizującym się w dwóch dziedzinach: kultura chrześcijańska i kultura regionalna. Dla młodzieży i dorosłych zorganizowano V edycję konkursu „Napiszmy to po naszymu”.

 

Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 18000 zł.

 

VII. „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” - 2017.


W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa - Priorytet 1 „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” Miejska Biblioteka Publiczna w Mikołowie pozyskała 31700 zł.