Zbiory

Miejska Biblioteka Publiczna w Mikołowie, jako placówka o charakterze uniwersalnym gromadzi zbiory ze wszystkich dziedzin wiedzy. Ogólnie zbiory można podzielić na literaturę piękną i popularnonaukową. Wśród księgozbioru popularnonaukowego wyróżniają się encyklopedie, leksykony oraz słowniki ogólne, dziedzinowe i językowe, a także podręczniki akademickie i monografie z różnych dziedzin wiedzy. Są to przede wszystkim książki, lecz również czasopisma, dokumenty audiowizualne, zbiory multimedialne. Księgozbiór gromadzony jest poprzez zakup, dar, subskrypcję. Stały wzrost liczby studentów studiów dziennych i zaocznych oraz uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych spowodował zmianę polityki gromadzenia zbiorów, co prowadzi do zwiększenia zakupu literatury popularnonaukowej, która stanowi około 50% nabywanych w ciągu roku zbiorów. Wzrasta zapotrzebowanie na pozycje z zakresu nauk społecznych, zwłaszcza ekonomii i prawa, nauk biologicznych i historii. Na dzień 31 grudnia 2014 roku Biblioteka posiadała 113926 wol. książek, 1686 dokumentów audiowizualnych, 791 czasopism oprawnych oraz 92 tytuły czasopism bieżących.