Konkurs dla Seniorów Email

Miejska Biblioteka Publiczna w Mikołowie oraz Rada Seniorów w Mikołowie zapraszają seniorów powiatu mikołowskiego do udziału w konkursie interdyscyplinarnym "Ciekawy Świat Seniora. Pasje i hobby".

Link do regulaminu wraz z kartą zgłoszeniową tutaj.

Poniżej również regulamin:

REGULAMIN KONKURSU INTERDYSCYPLINARNEGO

DLA SENIORÓW POWIATU MIKOŁOWSKIEGO - CIEKAWY ŚWIAT SENIORA. Pasje i hobby

I. Organizatorem konkursu interdyscyplinarnego dla seniorów powiatu mikołowskiego są: Miejska Biblioteka Publiczna w Mikołowie i Rada Seniorów.

II. Cele konkursu to aktywizacja i rozbudzenie zainteresowań twórczością artystyczną wśród seniorów oraz popularyzacja tej twórczości.

III. Konkurs skierowany jest do wszystkich mieszkańców powiatu mikołowskiego w wieku senioralnym.

IV. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy na dowolny temat z wybranego zakresu: literatura (poezja, dramat, proza), plastyka (malarstwo, rysunek, komiks, grafika, kaligrafia, fotografika, animacja, ornamentyka, architektura, rzeźba, projektowanie kostiumów, instalacja, lalkarstwo, rzemiosło artystyczne), rękodzieło (szydełkowanie, hafciarstwo, bibułkarstwo, wikliniarstwo, scrapbooking, koraliki, masa solna, filigrany), film, muzyka.

V. Pracę konkursową zapisaną w pliku w odpowiednim formacie (pliki: tekstowy, graficzny, audio, wideo opisane tytułem pracy) należy przesłać w formie elektronicznej do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mikołowie w terminie od 28 października do 7 grudnia 2020 roku wraz ze skanem lub zdjęciem czytelnie wypełnionego formularza konkursowego. Prace konkursowe należy przesłać na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. UWAGA: w tytule wiadomości proszę podać temat: Ciekawy świat seniora.

VI. Do konkursu można zgłosić maksymalnie 3 prace. Nadesłane prace nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.

VII. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zamieszczenie jej na stronach Organizatora: www.bibliotekamikolow.pl oraz www.mikolow.eu, profilach społecznościowych organizatorów, w Gazecie Mikołowskiej, publikacji pokonkursowej (w przypadku wydania) wraz z imieniem i nazwiskiem autora.

VIII. Ogłoszenie werdyktu jury i wręczenie nagród nastąpi w grudniu 2020 r. Dokładny termin zostanie podany w lokalnej prasie oraz na stronie internetowej Biblioteki. Dla autorów najlepszych prac przewidziano nagrody. Warunkiem przyznania nagrody jest jej osobisty odbiór podczas uroczystości wręczenia.

IX. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych dla jego potrzeb, zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, z późniejszymi zmianami (Dz. U. 2018 poz. 1000) i Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 
  Katalog online Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mikołowie