Katalogi

Tel. 32 322 00 63 w. 70

Tradycyjne katalogi kartkowe

  • alfabetyczny (lata 1949-1998) – karty katalogowe uporządkowane są w kolejności alfabetycznej według nazwisk autorów lub tytułów prac zbiorowych lub anonimowych. W prawym górnym rogu karty katalogowej znajduje się sygnatura informująca o miejscu usytuowania książki w zbiorze bibliotecznym.
  • rzeczowy (lata 1949-2008) – karty katalogowe uporządkowane są według działów UKD (Uniwersalnej Klasyfikacji dziesiętnej), w obrębie poszczególnych działów karty ułożone są alfabetycznie. Pomocny w korzystaniu z katalogu rzeczowego jest schemat tegoż katalogu.

Komputerowe bazy danych
Od 1999 roku w programie MAK tworzony był katalog komputerowy dla książek w postaci bibliograficznej bazy danych MIKOŁÓW. W 2009 roku Biblioteka rozpoczęła pracę w systemie bibliotecznym PROLIB. Jako format wprowadzania danych stosowany jest MARC21. Katalog obejmuje książki, znajdujące się w Bibliotece centralnej i w filiach bibliotecznych i jest dostępny dla czytelników poprzez OPACWWW.
Oprócz własnej bazy danych Biblioteka posiada dwie bibliograficzne bazy danych na CD ROM – „Przewodnik Bibliograficzny 1982-1997” i „Przewodnik Bibliograficzny 1988-1998”.

Kartoteki

  • kartoteka najbardziej poszukiwanych tematów prowadzona przez Czytelnię Ogólną
  • kartoteka regionalna, obejmująca opisy dokumentów dotyczących Mikołowa.