Dział gromadzenia i opracowania zbiorów

tel. 32 322 00 63 w. 74

Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów zajmuje się kształtowaniem księgozbioru Biblioteki. Prowadzi szczegółową i sumaryczną ewidencję wpływów i ubytków materiałów bibliotecznych. Gromadzi, opracowuje formalnie i rzeczowo zbiory biblioteczne. Gromadzi i opracowuje dokumenty życia społecznego (dżs) dotyczące miasta.

Tworzy komputerowe bazy danych zbiorów, które wchodzą w skład katalogu OPAC Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mikołowie. Opracowanie dokumentów odbywa się w systemie bibliotecznym Prolib, w którym formatem wprowadzania danych jest MARC21 (MAchine-Readable Cataloging). Języki informacyjno-wyszukiwawcze wykorzystywane w opracowaniu rzeczowym dokumentów to UKD (Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna) i JHP BN (Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej).

Opracowano trzy bibliografie dostępne w Bibliotece:

  1. Mikołów : bibliografia za lata 1972-2001 (wybór) / Lucyna Tkocz, Miejska Biblioteka Publiczna w Mikołowie. – Wydruk komputerowy. – (Piśm. pol., 106 poz. Ukł. Dział. Bibliogr. niepełna).
  2. Bibliografia publikacji pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mikołowie za lata 1996-2003 / Anna Wojtkowska, Miejska Biblioteka Publiczna w Mikołowie. – Wydruk komputerowy. – (Piśm. pol., ok. 51 poz. Ukł. chronol. Bibliogr. kompletna).
  3. Mikołów : zestawienie tematyczne za lata 1929-2006 / Anna Wojtkowska-Witala. -. Wydruk komputerowy. – (Piśm. pol., 429 poz. Ukł. Dział. Bibliogr. niepełna).

Aby ułatwić nam planowanie zakupów nowych książek, prosimy o przesłanie swoich propozycji na podany niżej adres e-mail:

anna.wojtkowska-witala@biblioteka.mikolow.eu

Prosimy o podanie następujących danych książki: nazwisko i imię autora, tytuł, miejsce i rok wydania.