Działalność wydawnicza

Miejska Biblioteka Publiczna w Mikołowie jest wydawcą następujących książek:

MARIA BROL – Bóg, rodzina i przyjaciele

Bóg, rodzina i przyjaciele / Maria Brol ; [red. Bożena Holeczek ; projekt okładki: Magdalena Alszer]. – Mikołów : Miejska Biblioteka Publiczna, 2016

Do nabycia w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mikołowie w cenie 18zł.

Autor: Maria Brol
Wydawca: Miejska Biblioteka Publiczna w Mikołowie
Rok wydania: 2016
Ilość stron: 36
ISBN: 978-83-930085-6-8

MARIA GASZ – WOBEC ŻYCIA BEZRADNA

WOBEC ŻYCIA BEZRADNA / Maria Gasz ; [projekt okładki i wnętrza: Magdalena Alszer; zdjęcia: Stanisław Bieg]. – Mikołów: Miejska Biblioteka Publiczna, 2015.

Do nabycia w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mikołowie w cenie 15zł.

Autor: Maria Gasz
Wydawca: Miejska Biblioteka Publiczna w Mikołowie
Rok wydania: 2015
Ilość stron: 95
ISBN: 978-83-930085-5-1

EWA PARMA – CÓRKA VICTORA H.

CÓRKA VICTORA H. / Ewa Parma ; [projekt okładki i zdjęcia Marek Wesołowski]. – Mikołów : Miejska Biblioteka Publiczna, 2015.

Ewa Parma – anglistka, poetka, tłumaczka. Mieszka w Katowicach. Debiut w tygodniku „Tak i Nie” (1987). Publikacje poezji i prozy w polskich i amerykańskich magazynach literackich.
Książki: Tylko dla modliszek (ZLP Katowice 1991), W strefie ognia (Mamiko 2010), Hajer Blues i inne historie (Mamiko 2012), Kobiety i ważki (Zaułek Wydawniczy „Pomyłka” 2013), Obrazki ze Śląska (Katowice 2013), Przysiółek zwany Czułością (Miniatura, Kraków 2014), Warkocz kobiety z Elling (Miniatura, Kraków 2014), Nowe obrazki ze Śląska (Katowice 2015).

Autor: Ewa Parma
Wydawca: Miejska Biblioteka Publiczna w Mikołowie
Rok wydania: 2015
Ilość stron: 80
ISBN: 978-83-930085-4-4

JANINA SZOŁTYSEK – FUGA DAEMONUM

Fuga Daemonum / Janina Szołtysek ; [red. Magdalena Kubista ; projekt okładki Magdalena Alszer]. – Mikołów : Miejska Biblioteka Publiczna, 2015.

Janina Szołtysek – Mieszka w Mikołowie. Ukończyła filologię polską. Wydała dwie publikacje o charakterze historyczno-wspomnieniowym. Należy do Sopockiego Klubu Pisarzy i Przyjaciół Książki im. Jerzego Tomaszkiewicza. Uczestniczka Portu Poetyckiego w Chorzowie. Publikowała na portalu Poezja polska – internetowym serwisie poetyckim oraz w gazecie internetowej „Ślonsko Ziymia”. Jej wiersze umieszczane są w wydawnictwach pokonkursowych i pismach artystycznych, m.in. w kwartalniku artystyczno-naukowym „ZNAJ”, piśmie kulturalnym „Fragile”, a także były czytane w Poczcie poetyckiej Radia Katowice.

Autor: Janina Szołtysek
Wydawca: Miejska Biblioteka Publiczna w Mikołowie
Rok wydania: 2015
Ilość stron: 73
ISBN: 978-83-930085-3-7

10 LAT GMINY MIKOŁÓW W UNII EUROPEJSKIEJ

10 lat Gminy Mikołów w Unii Europejskiej / [red. Bożena Holeczek, Katarzyna Urbanek, Anna Wojtkowska-Witala]. – Mikołów : Miejska Biblioteka Publiczna, 2014.

10 lat mija od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej – czas wielkich zmian gospodarczych, politycznych i społecznych zachodzących w naszym kraju. A jak na tle tych wszystkich przemian przedstawia się gmina Mikołów? Ostatnie dziesięciolecie upłynęło pod znakiem licznych inwestycji. Gmina Mikołów jest aktywnym beneficjentem funduszy Unii Europejskiej oraz funduszy krajowych. Dodatkowe fundusze pozwalają na realizację potrzebnych inwestycji w mieście. Dzięki sprawnemu wdrażaniu programów powstają w mieście instytucje kultury, obiekty sportowe i rekreacyjne (hala sportowa, basen, kompleks boisk wielofunkcyjnych), modernizowane są obiekty oświaty (żłobek, przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazjalna). Dążąc do efektywnego rozwoju zasobów ludzkich, gmina Mikołów koncentruje wsparcie na następujących obszarach: zatrudnienie, edukacja, integracja społeczna, kultura, a także zagadnienia związane z budową sprawnej i skutecznej administracji publicznej i wdrażaniem zasady dobrego rządzenia. Dzięki pozyskanym środkom, Mikołów zajmuje czołowe miejsce w rankingu najlepiej rozwijających się miast na Śląsku. Publikacja jest okazją do przedstawienia ponad 60 projektów zrealizowanych przez gminę Mikołów w latach 2003-2013 i projektów, których realizacja przypada na lata 2014-2015.

Autor: Bożena Holeczek, Katarzyna Urbanek, Anna Wojtkowska-Witala
Wydawca: Miejska Biblioteka Publiczna w Mikołowie
Rok wydania: 2014
Ilość stron: 66
ISBN: 978-83-930085-2-0

Mariusz Dmetrecki – Dawno temu w Mikołowie. Kalendarium Historyczne do 1939 r.

Dawno temu w Mikołowie : kalendarium historyczne do 1939 roku / Mariusz Dmetrecki ; [tł. z niem. Henryk Paduch, Andrzej Badziura, Mirosław Węcki]. – Mikołów : Miejska Biblioteka Publiczna, 2010.

Publikacja ukazuje dzieje Mikołowa od średniowiecza do 1939 roku w formie historycznego kalendarium. Autor opisał tu ponad 1000 wydarzeń z dziejów miasta. Książka została wydana zarówno w twardej jaki miękkiej oprawie. Książka (w miękkiej oprawie) dostępna jest w Informatorium Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mikołowie w cenie 18 zł.

Tytuł: Dawno temu w Mikołowie. Kalendarium historyczne do 1939 roku.
Autor: Mariusz Dmetrecki

Wojciech Szwiec – Filmowe Południe. Kino amatorskie na Górnym Śląsku

Filmowe południe : kino amatorskie na Górnym Śląsku / Wojciech Szwiec. – Mikołów : Miejska Biblioteka Publiczna, 2012.

Górny Śląsk to niewątpliwie jeden z najbardziej filmowych obszarów tej części Europy. Tu, w jednym miejscu, skondensowana jest bowiem różnorodność krajobrazu i kultury. (…) Nic więc dziwnego, że ziemia ta przyciąga filmowców i to nie tylko tych profesjonalnych, kształconych w szkołach filmowych, lecz również tak zwanych amatorów zgromadzonych w klubach filmowych przy wszelakich instytucjach krzewienia kultury – czytamy na pierwszych stronach publikacji.

Wojciech Szwiec na kartach opracowania przybliża czytelnikom terminologię związaną z kinematografią i amatorskim/niezależnym ruchem filmowym, pokazuje rozwój klubów filmowych i osiągnięcia poszczególnych twórców filmowych działających w naszym regionie w ciągu minionego półwiecza. Swoje miejsce mają tu osiągnięcia jednego z pierwszych kraju Amatorskiego Klubu Filmowego „Śląsk” w którym swoją przygodę z filmem zaczynali Norbert Boronowski i Edward Poloczek. Swoje miejsce zajmuje tu historia łaziskiego klubu filmowego „Nurt” oraz mikołowskiego „iksa”. Książka przybliża postaci kilkudziesięciu filmowców. Wśród nich są tez tak znane osoby jak Leon Wojtala, Franciszek Dzida, Józef Kłyk czy Wojciech Wikarek. W wędrówce przez pokolenia filmowców, autor przedstawia czas kina celuloidowego oraz kino amatorskie realizowane w technice wideo. W ostatniej części opracowania autor pokazuje osiągnięcia młodego pokolenia, wykorzystującego w swojej filmowej działalności najnowsze technologie cyfrowe. To właśnie młodzi ludzie, jak kiedyś ich dziadkowie i ojcowie stanowią przyszłość amatorskiego ruchu filmowego. Lekko napisana opowieść o historii śląskiego kina niezależnego to opowieść o ludziach, którzy to kino tworzyli. Książka ilustrowana jest kilkudziesięcioma czarno białymi i kolorowymi fotografiami.
Publikacja opracowana została w ramach stypendium Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury, które autor otrzymał w 2009 roku. Wydanie publikacji możliwe było dzięki wsparciu Województwa Śląskiego, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mikołowie i Miasta Łaziska Górne.
Książka dostępna jest w Informatorium Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mikołowie w cenie 18 zł.