Działalność wydawnicza

Miejska Biblioteka Publiczna w Mikołowie jest wydawcą następujących książek:

Grafika przedstawiająca okładkę książki
MARIA BROL – Bóg, rodzina i przyjaciele

Bóg, rodzina i przyjaciele / Maria Brol ; [red. Bożena Holeczek ; projekt okładki: Magdalena Alszer]. – Mikołów : Miejska Biblioteka Publiczna, 2016

Do nabycia w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mikołowie w cenie 18zł.

Autor: Maria Brol
Wydawca: Miejska Biblioteka Publiczna w Mikołowie
Rok wydania: 2016
Ilość stron: 36
ISBN: 978-83-930085-6-8

Grafika przedstawiająca okładkę książki
MARIA GASZ – WOBEC ŻYCIA BEZRADNA

WOBEC ŻYCIA BEZRADNA / Maria Gasz ; [projekt okładki i wnętrza: Magdalena Alszer; zdjęcia: Stanisław Bieg]. – Mikołów: Miejska Biblioteka Publiczna, 2015.

Do nabycia w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mikołowie w cenie 15zł.

Autor: Maria Gasz
Wydawca: Miejska Biblioteka Publiczna w Mikołowie
Rok wydania: 2015
Ilość stron: 95
ISBN: 978-83-930085-5-1

Grafika przedstawiająca okładkę książki
EWA PARMA – CÓRKA VICTORA H.

CÓRKA VICTORA H. / Ewa Parma ; [projekt okładki i zdjęcia Marek Wesołowski]. – Mikołów : Miejska Biblioteka Publiczna, 2015.

Ewa Parma – anglistka, poetka, tłumaczka. Mieszka w Katowicach. Debiut w tygodniku „Tak i Nie” (1987). Publikacje poezji i prozy w polskich i amerykańskich magazynach literackich.
Książki: Tylko dla modliszek (ZLP Katowice 1991), W strefie ognia (Mamiko 2010), Hajer Blues i inne historie (Mamiko 2012), Kobiety i ważki (Zaułek Wydawniczy „Pomyłka” 2013), Obrazki ze Śląska (Katowice 2013), Przysiółek zwany Czułością (Miniatura, Kraków 2014), Warkocz kobiety z Elling (Miniatura, Kraków 2014), Nowe obrazki ze Śląska (Katowice 2015).

Autor: Ewa Parma
Wydawca: Miejska Biblioteka Publiczna w Mikołowie
Rok wydania: 2015
Ilość stron: 80
ISBN: 978-83-930085-4-4

Grafika przedstawiająca okładkę książki
JANINA SZOŁTYSEK – FUGA DAEMONUM

Fuga Daemonum / Janina Szołtysek ; [red. Magdalena Kubista ; projekt okładki Magdalena Alszer]. – Mikołów : Miejska Biblioteka Publiczna, 2015.

Janina Szołtysek – Mieszka w Mikołowie. Ukończyła filologię polską. Wydała dwie publikacje o charakterze historyczno-wspomnieniowym. Należy do Sopockiego Klubu Pisarzy i Przyjaciół Książki im. Jerzego Tomaszkiewicza. Uczestniczka Portu Poetyckiego w Chorzowie. Publikowała na portalu Poezja polska – internetowym serwisie poetyckim oraz w gazecie internetowej „Ślonsko Ziymia”. Jej wiersze umieszczane są w wydawnictwach pokonkursowych i pismach artystycznych, m.in. w kwartalniku artystyczno-naukowym „ZNAJ”, piśmie kulturalnym „Fragile”, a także były czytane w Poczcie poetyckiej Radia Katowice.

Autor: Janina Szołtysek
Wydawca: Miejska Biblioteka Publiczna w Mikołowie
Rok wydania: 2015
Ilość stron: 73
ISBN: 978-83-930085-3-7

Grafika przedstawiająca okładkę książki
10 LAT GMINY MIKOŁÓW W UNII EUROPEJSKIEJ

10 lat Gminy Mikołów w Unii Europejskiej / [red. Bożena Holeczek, Katarzyna Urbanek, Anna Wojtkowska-Witala]. – Mikołów : Miejska Biblioteka Publiczna, 2014.

10 lat mija od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej – czas wielkich zmian gospodarczych, politycznych i społecznych zachodzących w naszym kraju. A jak na tle tych wszystkich przemian przedstawia się gmina Mikołów? Ostatnie dziesięciolecie upłynęło pod znakiem licznych inwestycji. Gmina Mikołów jest aktywnym beneficjentem funduszy Unii Europejskiej oraz funduszy krajowych. Dodatkowe fundusze pozwalają na realizację potrzebnych inwestycji w mieście. Dzięki sprawnemu wdrażaniu programów powstają w mieście instytucje kultury, obiekty sportowe i rekreacyjne (hala sportowa, basen, kompleks boisk wielofunkcyjnych), modernizowane są obiekty oświaty (żłobek, przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazjalna). Dążąc do efektywnego rozwoju zasobów ludzkich, gmina Mikołów koncentruje wsparcie na następujących obszarach: zatrudnienie, edukacja, integracja społeczna, kultura, a także zagadnienia związane z budową sprawnej i skutecznej administracji publicznej i wdrażaniem zasady dobrego rządzenia. Dzięki pozyskanym środkom, Mikołów zajmuje czołowe miejsce w rankingu najlepiej rozwijających się miast na Śląsku. Publikacja jest okazją do przedstawienia ponad 60 projektów zrealizowanych przez gminę Mikołów w latach 2003-2013 i projektów, których realizacja przypada na lata 2014-2015.

Autor: Bożena Holeczek, Katarzyna Urbanek, Anna Wojtkowska-Witala
Wydawca: Miejska Biblioteka Publiczna w Mikołowie
Rok wydania: 2014
Ilość stron: 66
ISBN: 978-83-930085-2-0

Grafika przedstawiająca okładkę książki

WOJCIECH SZWIEC – FILMOWE
POŁUDNIE. KINO AMATORSKIE NA
GÓRNYM ŚLĄSKU

Filmowe południe : kino amatorskie na Górnym Śląsku / Wojciech Szwiec. – Mikołów : Wydawnictwo Miejskiej Biblioteki Publicznej, 2012

Do nabycia w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mikołowie w cenie 12 zł.

Autor: Wojciech Szwiec
Wydawca: Miejska Biblioteka Publiczna w Mikołowie
Rok wydania: 2012
Ilość stron: 195
ISBN: ISBN 978-83-930085-0-6

Grafika przedstawiająca okładkę książki
URSZULA PACHALE RABAN!

Ale raban! / Urszula Pach ; red. Bożena Holeczek, Anna Wojtkowska-Witala. – Mikołów : Miejska Biblioteka Publiczna, 2020

Do nabycia w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mikołowie w cenie 12 zł.

Autor: Urszula Pach
Wydawca: Miejska Biblioteka Publiczna w Mikołowie
Rok wydania: 2020
Ilość stron: 37
ISBN: 978-83-930085-9-9

Grafika przedstawiająca okładkę książki
ANTONI HALOR – PODANIA I LEGENDY MIKOŁOWSKIE

Podania i legendy mikołowskie / spisał i ilustrował Antoni Halor. – Mikołów : Urząd Miasta, 1994

Do nabycia w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mikołowie w cenie 15 zł.

Autor: Antoni Halor
Wydawca: Miejska Biblioteka Publiczna w Mikołowie
Rok wydania: 2022
Ilość stron: 119, [1]
ISBN: 978-83-958674-0-8

Grafika przedstawiająca okładkę książki
URSZULA PACH – SEKRETNE MYŚLI SPISANE

Sekretne myśli spisane / Urszula Pach ; projekt okładki i ilustracje Aleksander Pach ; redakcja Bożena Holeczek, Anna Wojtkowska-Witala. – Wydanie I. – Mikołów : Miejska Biblioteka Publiczna, 2022.

Do nabycia w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mikołowie w cenie 20 zł.

Autor: Urszula Pach
Wydawca: Miejska Biblioteka Publiczna w Mikołowie
Rok wydania: 2022
Ilość stron: 47, [1]
ISBN: 978-83-958674-2-2

Grafika przedstawiająca okładkę książki
SIOSTRA M. WOJCIECHA SCB – CZĄSTKA WIECZNOŚCI PRZY TOBIE

Cząstka wieczności przy Tobie / siostra M. Wojciecha SCB ; redakcja Bożena Holeczek, Anna Wojtkowska-Witala ; zdjęcia Bożena Holeczek, Anna Wojtkowska-Witala, Magdalena Solarz. – Wydanie I. – Mikołów : Miejska Biblioteka Publiczna, 2022.

Do nabycia w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mikołowie w cenie 15 zł.

Autor: s. M. Wojciecha SCB
Wydawca: Miejska Biblioteka Publiczna w Mikołowie
Rok wydania: 2012
Ilość stron: 55, [1]
ISBN: 978-83-958674-1-5