2024.05.09 – Tydzień Bibliotek: Gala Czytelnika roku 2023, kategorie czytelnik dorosły i dziecięcy.

Zapraszamy na godzinę 16:00.