Mikołowska Biblioteka Cyfrowa

Zapraszamy do pobierania plików z zasobów Mikołowskiej Biblioteki Cyfrowej. Klikając na poniższy link można przeglądać w internecie lub pobrać na własny komputer czasopisma, materiały i publikacje dotyczące Mikołowa. Szybkość pobierania/otwierania linku zależy od szybkości łącza internetowego użytkownika. Zbiór MBC będzie regularnie powiększany o nowe pozycje.

CZASOPISMA:

1. MIARKA:

2. U ŚW. WOJCIECHA:

3. GAZETA MIKOŁOWSKA:

4. KRONIKA MBP:

5. BIBLIOGRAFIE:

6. MIKOŁOWSKIE ZESZYTY HISTORYCZNE

WTDAWNICTWA ZWARTE:

RYSZARD SZENDZIELARZ: MIKOŁOWSKIE MITY I FAKTY

LEONARD SPAŁEK, LESZEK SOBIERAJ: 100 LAT AMATORSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO MIKOŁÓW

RYSZARD KACZMAREK, JERZY SPERKA: MIKOŁÓW MONOGRAFIA HISTORYCZNA TOM 2

RYSZARD KACZMAREK, JERZY SPERKA: MIKOŁÓW MONOGRAFIA HISTORYCZNA TOM 1

JÓŻEF ŚWIERAD: 100 LAT KRAJOZNASTWA I TURYSTYKI W 800-LETNIM MIKOŁOWIE

RYSZARD SZENDZIELARZ: ODCIENIE ŻYCIA. O LOSACH MIKOŁOWSKICH ROLNIKÓW

GRZEGORZ BĘBNIK: MIKOŁÓW W POCZĄTKACH II WOJNY ŚWIATOWEJ

PRZEMYSŁAW NOPARLIK: HISTORIA SZKOŁY W MIKOŁOWIE-BOROWEJ WSI NA TLE DZIEJÓW MIEJSCOWOŚCI

RYSZARD SZENDZIELARZ: Z DZIEJÓW BRACTWA STRZELECKIEGO W MIKOŁOWIE. ODRODZONE BRACTWO KURKOWE

MARIUSZ DMETRECKI: DAWNO TEMU W MIKOŁOWIE. KALENDARIUM HISTORYCZNE DO 1939 ROKU

ADRIAN A. JOJKO: KAMIONKA. MONOGRAFIA HISTORYCZNA

ADRIAN A. JOJKO: SZKICE Z DZIEJÓW PARAFII EWANGIELICKIEJ W MIKOŁOWIE

RYSZARD SZENDZIELARZ: Z DZIEJÓW FABRYKI PAPIERU W MIKOŁOWIE 1862-2012

ADRIAN A. JOJKO: MIKOŁOWSKIE I KATOWICKIE MARATONY SKATOWE W LATACH OSIEMDZIESIĄTYCH

RYSZARD SZENDZIELARZ: Z DZIEJÓW BRACTWA STRZELECKIEGO W MIKOŁOWIE: SUPEMENT. RYS GÓRNOŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU STRZELECKIEGO

JANINA SZOŁTYSEK, MARIUSZ DMETRECKI: OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA: Z DZIEJÓW SZKOŁY PANIOWSKIEJ

ADRIAN A. JOJKO: ARCYBRACTWO STRAŻY HONOROWEJ NSPJ W MIKOŁOWIE

ADRIAN A. JOJKO: DZIEJE „MASOŃSKIEJ WILLI” W MIKOŁOWIE

MARIUSZ DMETRECKI: MIKOŁOWSKI PIENIĄDZ ZASTĘPCZY W LATACH 1914-1924. NOTGELD PAPIEROWY

STANISŁAW PIECHULA: HISTORIA STAREJ APTEKI W MIKOŁOWIE

ANNA WOJTKOWSKA-WITALA: BASIA URWISKA