Informatorium

INFORMATORIUM I PUNKT KSIĄŻKI MÓWIONEJ

tel. 32 322 00 63 w. 70
wypozyczalnia@autograf.pl
Informatorium:
udziela informacji bibliotecznych, bibliograficznych i rzeczowych,
prowadzi wypożyczenia międzybiblioteczne – każdy może zamówić potrzebne materiały, których nie ma w zbiorach MBP. Zostaną one sprowadzone z innych bibliotek w kraju na koszt zamawiającego. Zbiory te udostępniane są wyłącznie na miejscu,
pomaga czytelnikom poruszać się po Bibliotece oraz wyszukiwać informacji bibliograficznych w katalogu OPACWWW i rzeczowych w Internecie,
prowadzi sprzedaż Gazety Mikołowskiej oraz wydawnictw książkowych,
rozprowadza materiały promocyjne oraz informacje o imprezach czytelniczych.

Punkt Książki Mówionej:udostępnia książkę mówioną na kasetach magnetofonowych (książka mówiona wypożyczana z Biblioteki Centralnej Polskiego Związku Niewidomych w Warszawie, Działu Integracyjno-Biblioterapeutycznego Biblioteki Śląskiej w Katowicach oraz zbiory własne),
audiobooki.

Wypożyczenia książki mówionej:
Wypożyczyć można 4 tytuły książki mówionej na okres jednego miesiąca z możliwością przedłużenia. Wypożyczając książkę mówioną należy okazać kartę biblioteczną i wypełnić rewers.