Kontakt

Miejska Biblioteka Publiczna w Mikołowie
ul. Karola Miarki 5
43-190 Mikołów

Telefon: 32 322 00 63
Fax: 32 322 00 63 w. 77
e-mail: bibliotekamikolow@op.pl

Dyrektor – mgr Bożena Holeczek
tel.: 32 322 00 63 w. 76
e-mail: bozena.holeczek@biblioteka.mikolow.eu

Główny Księgowy
tel.: 32 322 00 63 w. 72

Pracownik administracyjno-kadrowy
tel.: 32 322 00 63 w. 72

Wypożyczalnia dla Dorosłych, Informatorium, Katalogi
tel.: 32 322 00 63 w. 70
e-mail: wypozyczalnia@autograf.pl

Czytelnia Ogólna
tel.: 32 322 00 63 w. 73

Oddział dla Dzieci i Młodzieży
tel.: 32 322 00 63 w. 71

Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów
tel.: 32 322 00 63 w. 74

Informatyk
tel.: 32 322 00 63 w. 74