Konkurs czyteniczy: Książkowi Zwiadowcy Email

 

 

REGULAMIN  KONKURSU CZYTELNICZEGO

Książkowi Zwiadowcy


§ 1
Organizatorem konkursu jest Oddział dla Dzieci i Młodzieży Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Mikołowie.

§ 2
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów mikołowskich szkół podstawowych .

§ 3
Przedmiotem konkursu jest znajomość pierwszej części serii Zwiadowcy  
John Flanagan : Ruiny Gorlanu

§ 4
Cele konkursu:
1. Popularyzacja literatury dla dzieci i młodzieży.
2. Zainteresowanie dzieci światem książek.  
3. Pobudzanie i rozwijanie wyobraźni dzieci.
4. Zwrócenie uwagi na problemy poruszane w powieściach dla młodzieży. 

§ 5
Sposób przeprowadzenia konkursu:

Każdy uczestnik rozwiązuje indywidualnie test pisemny sprawdzający znajomość przeczytanych podanych książek.


§ 6
Miejsce i termin składania zgłoszeń oraz rozwiązania konkursu:
1. Wypełnioną kartę zgłoszeniową należy dostarczyć do 16 kwietnia 2014 do Oddziału dla Dzieci i Młodzieży Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mikołowie, ul. Karola Miarki 5, 43-190 Mikołów.
2. Przebieg konkursu odbędzie się   24  kwietnia  2014 o godz.11.00 w siedzibie Organizatora.
3. Rozwiązanie konkursu i wyłonienie laureatów odbędzie się tego samego dnia.
4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Organizatora.

§ 7
Decyzja komisji konkursowej jest nieodwołalna. Przystępujący do konkursu uczestnik akceptuje niniejszy Regulamin.

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA DO KONKURSU:
https://www.dropbox.com/s/9kv70is246hicqb/karta%20zg%C5%82oszeniowa%20-%20ZWIADOWCY.pdf